Historie a současný stav

Podolský přístav byl vybudován v letech 1867 až 1870 na pravém břehu vltavy s využitím mírné zátoky před Vyšehradskou skálou. Tento původně vorový přístav na vltavské vodní cestě byl v devadesátých letech 19. století doplněn o cca 400 m dlouhou ochrannou hráz. Od té doby, v návaznosti na založení sportovního veslařského klubu pražských Němců Regatta Prag roku 1891 a vybudování jeho dřevěné klubovny budova (čp. 1206 těsně u začátku přístavní hráze tj. u vstupu do areálu přístavu – budova patří univerzitě karlově), a zejména od založení Českého Yacht clubu roku 1893 a vybudování jeho klubové budovy na ochranné hrázi přístavu v roce 1912, se přístav postupně otevírá sportovnímu a rekreačnímu využití. Historická budova loděnice Českého Yacht Klubu, která byla postupně rozšířena v roce 1922-25 na jižní straně, v roce 1930 byla k východní straně připojena přístavba spodní loděnice, další úpravy proběhly v roce 1937, byla prohlášená v roce 2008 nemovitou kulturní památkou (čp. 1148 spolu s pozemkem par. č 2031/2 a 2031/1, k.ú.Podolí).